Qingyang Wang

Qingyang Wang

Marketing

Place of Origin

Guangzhou, China

Education

B.B.A. in Marketing from the Chinese University of Hong Kong

Entered program in 2023