MSBA Class of 2018

Botao An

Read Bio

Subbaiah Bopaiah

Read Bio

Sebastian Budnik

Read Bio

Pedro Camacho

Read Bio

Hua Chai

Read Bio

Walid Fenianos

Read Bio

Diqing Fei

Read Bio

Pi-Chin Feng

Read Bio

Xiaosong Gao

Read Bio

Xinyi Guan

Read Bio
Nandini Hegde

Nandini Hegde

Read Bio

Guanhua Huang

Read Bio

Travis Huang

Read Bio

Junaid Ikram

Read Bio

Aniket Jain

Read Bio

Namita Kallianpurkar

Read Bio

Liang Li

Read Bio

Xin Li

Read Bio

Ada Lin

Read Bio

Xuwen Luo

Read Bio

Qilan Ma

Read Bio

Xiaoran Ma

Read Bio

Ankita Nagori

Read Bio

Sherin Sebastian

Read Bio

Utkarsh Sharma

Read Bio

Furong Shen

Read Bio

Cheng Tian

Resume: English | Chinese

Read Bio

Hande Turkcapar

Read Bio

Jiawei Wang

Read Bio

Shiqing Wang

Read Bio

Yidan Wang

Read Bio

Anbang Wu

Read Bio

Di Wu

Read Bio

Jiaqi Xu

Read Bio

Ketong Ye

Read Bio

Taotao Ye

Read Bio

Hang Yu

Read Bio

Yizhe Zhang

Read Bio

Zhaobo Zhang

Read Bio

Xuan Zhong

Read Bio