perez-nunez_family

 

Our Small Open Economy

Photo of the Perez-Nunez family taken on June of 2017 in Cancun, Mexico. From left to right: Alma (9yo), Lucas (2yo), Marina, Ricardo and Nicolas (4yo).